messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาใน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

คณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นายทรงเกียรติ กวนศักดิ์
นายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 083-283-4994
นายทรงเกียรติ กวนศักดิ์
นายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 083-283-4994
นายสมานจิตร เพ็งเก่ง
รองนายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 061 119 7224
นายสมานจิตร เพ็งเก่ง
รองนายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 061 119 7224
นายทองทิพย์ นนท์เข็มพรม
รองนายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 093 448 8643
นายทองทิพย์ นนท์เข็มพรม
รองนายก อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 093 448 8643
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการหรือมารับบริการใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ขอความกรุณาสละเวลา ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/33lrag 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

QR CODE

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/33lrag 2 ระบุ Code : แล้วกดยืนยัน 3 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเข้าระบบเพื่อตอบเเบบประเมิน

QR CODE

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศ เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2567
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.นาใน เรื่อง จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลนาในประจำปีงบประมาณ 2567[5 กรกฎาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกิจกรรม(ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น)[20 มิถุนายน 2567]
โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปี 2567 (การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก)[29 พฤษภาคม 2567]
พิธีมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562[9 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ปลัด อบต.
จ่าเอกมงคล ตะนะคี
ปลัด อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 092-932-3001
จ่าเอกมงคล ตะนะคี
ปลัด อบต.นาใน
โทรศัพท์ : 092-932-3001
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศูนย้ข้อมูลข่าวสาร
folder ศูนย้ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มต่างๆ

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้1,197
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,530
ทั้งหมด 90,054


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ